Palvelut

 • Infrarakennuttaminen ja valvonta, suunnitteluttaminen

  • ratarakennuttaminen (erikoisosaaminen radan turvalaiteet ja sähköistys)

  • tie- ja katurakennuttaminen (erikoisosaaminen tietelematiikka)

  • yhteistyökumppaneiden laaja asiantuntija-yhteistyöverkosto, jolla saadaan katettua kaikki radan rakentamisen, sekä tie- ja katurakentamisen osa-alueet

  • Yksityisraiteiden isännöinti

  • kokonaispalvelu hankesuunnittelusta valmiiksi kokonaisuudeksi

 • Projektinjohto

  • projektinjohto- ja asiantuntijatyöt, jotka mahdollistavat asiakkaalle laadukkaan tuotteen hankkeen alkumetreiltä valmiiksi tuotteeksi.

 • Riskienhallinta ja turvallisuus

  • työmaiden kokonaisvaltainen riskienhallinta ja turvallisuuden ylläpito; turvallisuuskoordinaattorin tehtävät, turvallisuuskatselmukset, riskikartoitukset ja turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen teko.