Referenssit

IsaCon Laine Oy:n referenssit

Väylävirasto, rautatiet

– Kommila liikennöintimuutos ja Varkauden Drs-asetinlaitteen turvallisuustason nosto, rakennuttamispalvelu
* Hankkeessa parannetaan Varkaudessa Kommilan liikennepaikan ja Varkauden asetinlaitteen liikennöitävyyttä ja junaturvallisuutta.

– Vainikkala, ratapiha valaistuksen rakennuttamispalvelu
* Työssä uusittiin tavararatapihan yleisvalaistus ja sähkönjakeluverkkoa tarvittavilta osin.

– Vainikkalan turvalaitteiden uusiminen, rakennuttaminen, valvonta, turvalaiteasiantuntija ja turvallisuuskoordinaattori
(katso lisää ajankohtaista 16.11.2018 https://www.isacon.fi/ajankohtaista/)

– FIR ja RATO6 -päivitys

– Thales päivitysten rakennuttaminen. Käsittää Elinkaaren jatkamiseen sisältyviä töitä Kouvola-Pieksämäki rataosan asetinlaitteiden (14kpl) osalta:
* asetinlaitteiden tiedonsiirto muutetaan kuitutekniikalla toimivaksi
* uusitaan nykyiset asetinlaitteen virransyötöt

– Asetinlaitteiden virransyöttö rakennuttamispalvelut. Käsittää asiantuntijatöitä, rakennuttamista ja valvontaa Drs-asetinlaitteen virransyötön uusimiseen

– Valokuitulinjan rakentamisen valvontatyöt, Kouvola

– ALHP-selvitystyö, turvalaiteasiantuntija

Väylävirasto, tietelematiikka (Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:lle alikonsulttina)

– Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala – Nurmijärvi suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta. Turvallisuuskoordinaattori.

Rakennuttajatoimisto HTJ/Redeve Oy

– Voikkaan raiteiston parantamistyöt – työt käsittävät raiteiston huomattavan tasonnoston, jolla mahdollistetaan syksyllä 2021 UPM:n puuvaunujen purkaminen välivarastoon Voikkaalle. Työt käsittivät satojen puupölkkyjen vaihtoa, kahden uuden vaihteen asennuksen, usean vaihteen poiston, jätkänpolkujen rakentamista ja rekkaliikenteelle turvallisten reittien rakentamista varastoalueelle.

– Voikkaan raiteiston isännöinti

STR Tecoil

– yksityisraiteen rakentaminen Haminan sataman raiteistolle – työ käsittää infran; vaihteet (2kpl), raide (455m) ja tien siirto (sis. asfaltointi), sekä taitorakenteet; säiliövaunujen purkupaikan valuma-allas (60m) ja viereisten raiteen suojaamiseen betonirakenteisen paloseinän (5,3mx61m) rakennuttamisen ja töiden valvonnan, sekä kohteen turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

– Asemapäällikönkadun sillan levennyksen ja korjauksen turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Hankkeita, joissa IsaCon Laine Oy:n henkilöstö on ollut mukana:

Väylävirasto (Liikennevirasto), rautatiet

– Pasilan läntinen lisäraide, turvalaiteasiantuntija

– Pasilan yläratapihan levennyksen ratatyöt, turvalaiteasiantuntija

– T3-hanke, Rata- ja tiealueen rakennuttamis- ja valvontatehtävät, turvalaiteasiantuntija

– Vainikkalan virransyötön uusimisen rakennuttaminen, projektipäällikkö ja turvallisuuskoordinaattori

– Tornion ratapihan turvalaitemuutosten rakennuttaminen, projektipäällikkö ja turvallisuuskoordinaattori

– Vainikkalan virransyötön uusimisen selvitystyö, asiantuntija

– Kouvolan liikenteenohjauskeskuksen (Kv CTC) toiminnallisen parantamisen rakennuttamispalvelut, projektipäällikkö ja asiantuntija

– Pi-Ku turvalaitetöiden asiantuntijapalvelut, turvalaiteasiantuntija

– Keski-Pasila -projekti, turvalaiteasiantuntija

– Lahti – Luumäki – Vainikkala palvelutason parantaminen, projektipäällikkö, asiantuntija ja turvallisuuskoordinaattori

– VUOLI -projekti (Vuosaaren sataman liikenneyhteydet), turvalaiteasiantuntija

– Lahden ratapihan muutostöiden turvalaitetyöt, turvalaiteasiantuntija

Liikennevirasto, tietelematiikka

– E18 Kehä III parantaminen, 2. vaihe, liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen Vt7 (Kehä III-Porvoo)

HKL – Liikelaitos

– Turvallisuusasiakirjojen laatiminen, HKL – Liikelaitos, turvallisuusasiantuntija

TuuliSaimaa

– Tuulimuukon tuulivoimapuiston rakennuttamistehtävät, sähköasiantuntija